Omuz bölgesindeki kol kemiği ile kürek kemiği arasındaki (glenohumeral) ve köprücük kemiği ile akromion arasındaki (akromioklavikular) eklemlerde artirit sık görülür. Omuzda ağrı olduğu zaman bunun hangi eklemden kaynaklandığının bilinmesi gerekir ki tedavi mümkün olsun.

Omuzda üç tip artirit görülür:
Osteoartirit (kireçlenme); Eklem yüzlerini kaplayan kıkırdağın aşınması ile karekterizedir. Daha çok 50 yaşın üzerindeki kimselerde oluşur. Akromioklavikular eklemde daha sıktır.
Romatoid artirit (romatizma); Bu hastalık eklem zarlarının tutan sistemik bir hastalıktır. Her hangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Genellikle iki omuz birden hastalanır.

Travmatik artirit

Omuzdaki kırık ve çıkık gibi yaralanmalardan sonra gelişir. Omuzun döndürücü manşetinin yırtıkları da bu tip artiritlere yol açabilir.

Belirti ve Bulgular;
Omuz artiritlerinin en sık görülen belirtisi ağrıdır. Bu ağrı hareketlerle artar ve giderek şiddetlenir. Glenomeral eklem artiritlerinde ağrı omuzun arka kısımlarında hissedilir ve hava durumundan etkilenebilir. Akromioklavikular eklem artiritlerinde ise ağrı omuzun ön kısmına lokalizedir. Romatoid artiritlerde ağrı, tüm omuzu kapsayacak kadar geniş bir alan olanda olabilir. Diğer bir belirti de hareket kısıtlılığıdır. Eli saçlara götürmek veya yüksek bir rafa uzanmak zorlaşır. Omuz hareketleri sırasında tıkıtılar işitilebilir (krepitus).

Omuz Artiritleri Nasıl Teşhis Edilir?
Omuz artiritlerini teşhisi iyi bir fizik muayene ve röntgen çekimi gerekir. Muayene esnasında şunlara bakılır: Kaslarda zayıflama (atrofi) Dokunmakla hassasiyet Omuz etrafındaki kas, tendon ve bağlara ait daha önce geçirilmiş yaralanmalara ait işaretler Diğer eklemlerde hastalık olup olmaması (romatoit artirite işaret eder) Hareketlerde tıkırtı (krepitus) Röngenlerde artiritik eklemim eklem aralığı daralmış olarak görülür. Eklem içerisinde lokal uyuşturucu injekte edilince ağrının geçmesi tehşisi doğrular.

Nasıl Tedavi Edilir?
Diğer artiritlerde olduğu gibi omuz artiritlerinde de ilk tedavi konservatiftir: İstirahat veya ağrıyı aktive eden hareketlerden vaz geçme faydalı olur. Kolu kullanırken dikkatli olmak gerekir. İnflamasyon giderici ve ağrı kesici ilaçlar kullanılır Ağrının artığı dönemlerde 20-30 dakikalık buz uygulamaları inflamasyonu azaltır Romatoid artirit varsa ona özel ilaçlar verilir Osteoartiritte glukozamin ve kodiritin sülfat kullanımı faydalı olur Konservatif yöntemler ağrıyı gidermede başarılı olmazsa cerrahi metodlara baş vurulur. Her ameliyatta olduğu omuz cerrahisinde de komplikasyonlar olabilir ve bazı riskler vardır. Ortopedi doktoru bu riskleri ve komplikasyonları asgariye indirmeye çalışır. Glenohumeral artiritlerinde total omuz protezleri veya sadece humerusun başının değiştiği parsiyel omuz protezleri takılabilir. Akromioklavikular eklem artiritlerinde ise, klavikulanın akromion ile eklem yapan ucundan bir parça kemik kesilerek çıkarılır. Oluşan boşluk daha sonra iyileşme dokusu ile dolar. Bu yöntemler, ağrının giderilmesinde genellikle etkili olur.