Kalite Politikası

Hasta ve hasta yakınlarına en üst seviyede kaliteli hizmet sunarak ,memnuniyetlerini sağlamak.

Tüm çalışanlarımızla beraber kalite sistemini sürekli iyileştirme faaliyetleri ile geliştirmek.

Hasta ve hasta yakınlarının güvenliğini sağlamak.

Sağlık bakanlığı ve diğer kamu kuruluşlarının belirlediği kanun-yasa tüzük vb kurallara göre çalışmak.

Çalışan güvenliği ve çalışan memnuniyetini sağlamak.

Kaynaklarımızı verimli kullanarak bölgesinde aranan bir hastane olmak.

Kalite Yönetimi, Kurul ve Komiteler

Kalite Yönetim Birimi

Op.Dr.Beşir KESİCİ

Nazmi Gündüz

Derya Öztürk

Başhekim

Kalite Yönetim Direktörü

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

Sorumlular ve Komiteler

Bölüm Kalite Sorumluları

Kurul Komite ve Ekipler

Organizasyon Şeması

Eğitim ve Özdeğerlendirme Planları

2022 Eğitim Planı

2022 Özdeğerlendirme Planı

Refakatçi ve Ziyaretçi Politikamız

Değerli Konuğumuz

Her zaman kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmayı amaç edinen Özel Bilge Hastanesi'ne gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Hasta rehberimiz hastanemizden aldığınıztüm hizmet süreçleri boyunca sizlere kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. amacımız sizelere en yüksek standarttaki sağlık hizmetini uzman ellerde ve en son teknolojik imkanlar ile sunmak, tedavi sürecinde rahat etmenizi sağlamaktır.

Refakat

Refakatçiniz için ayrı bir yatak ve menü mevcuttur. kurum prensibi olarak yatan hastalarımızdan enfeksiyon ilişkisini azalmak için tüm odalarımızdan hastalarımıza yanlızca 1 (bir) kişi refakat edebilir.

Ziyaret Saatleri

Sabah 10:00 - 12:00, Öğleden Sonra 14:00 - 17:00, Akşam 19:00 - 22:30 Saatleri arasındadır.

Sağlığınız için aynı anda iki kişiden fazla ziyaretçi kabul etmediğini ve ziyaret süresini 15 Dakika ile sınırlandırdığınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Kahvaltı, Yemek ve Çay saati servisimiz Diyetisyen kontrolünde yemek servisi görevlileri tarafından yapılmaktadır.

Kahvaltı 07:00 - 08:00, Yemek 12:00 - 13:30, Akşam Yemeği 18:00 - 19:00 saatleri arasındadır.

Lütfen Sağlığınız ve hastane kuralları açısından dışarıdan yiyecek ve içecek kabul etmeyeniz.

Hekim Vizit Saatleri

Sizi takip eden hekiminiz Sabah 09:00 - 10:00, Öğleden Sonra 14:00 - 16:00 Saatleri arasında hastaları kontrol edip uygulanacak tedaviyi belirlemektedir. Vizit saati dışında doktorunuzdan herhangi bir konuda bilgi almak istediğiniz takdirde katta bulunan sorumlu hemşiremizden yardım alabilirsiniz.

Taburcu İşlemleri

Doktorunuzun hemşirenize taburcu olabilceğinizi bildirmesi üzerine hasta çıkış görevlisi tarafından kattaki işlemleriniz (dosyanızın hesaplarınınız ve rapolarınızın hazırlanması gibi) en hızlı şekilde başlatılacaktır. Bu işlemleriniz tamamlandıktan sonra dosyanız görevlimiz tarafından hasta çıkış bölümüne teslim edilecektir. -1. Kattaki Hasta çıkış bölümü tarafından son kontrol yapılıp kurum provizyon işlemleri / nakit ödeme işlemleri kontrol edildikten sonra Çıkış işlemleriniz tamamlanacaktır.

Hasta Hakları

Hasta Hak ve Sorumlulukları

Hastanemizde hizmet alan tüm hasta ve yakınlarının görüş e düşünceleri bizim için önemlidir. Hizmet kalitemizi arttırabilmemiz için lütfen; görüş, öneri veya düşüncelerinizi tarafımıza bildiriniz.

Web sitemiz üzerinden burayı tıklayarak ilgili sayfada formumuzu doldurabilir yada hi@bilgehastanesi.com adresine mail atabilirsiniz.

Katlarda ve bekleme salonlarındaki anket formlarını doldurabilir, posta adresimize mektup gönderebilirsiniz.

Hasta ilişkileri birimiz ile yüz yüze ya da telefon ile görüşebilirsiniz.

Hasta Hakları

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma: Adalet ve hakkniyet ilkeleri çercevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma.ırk, dil,din ve mezhep, cinsiyet, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet alma hakkı vardır.

Bilgilendirme ve Bilgi isteme: Her türlü sağlık hizmetinin ve imkanının neler olduğunu öğrenmeye ve sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı isteme hakkı vardır.

Sağlık kuruluşunu ve personelini, seçme ve değiştirme: Sağlık kuruluşunu seçemeye, değiştirmeye ve seçtiği sağlık tesisinde verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek, vermekte olan tabiplerin ve diğer * sağlık çalışanlarının kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye hakkı vardır.

Mahremiyet:Gizliliğe uygu bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Reddetme, durdurma ve rıza:tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

Dini vecibeleri yerine getirebilme: Sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır.

İnsani değerlere saygı gösterilmesi, saygınlık görme ve rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şevkatli bir ortamda her türlü hijyenik şartlar sağlanmış gürültülü ve rahatsı zedici bütün etkenler giderilmiş bir sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

Ziyaret ve refakatçi bulundurma: Sağlık tesislerince belirlenen usül ve esaslar çerçevesinde ziyaretçi kabul etmeye, mevzuatın ve sağlık tesisinin imkanları ölçüsünde ve hekimin uygun görmesi halinde refakatçi bulundurmaya hakkı vardır.

Müracat, şikayet ve dava hakkı: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru şikayet ve dava hakkını kullanamya hakkı vardır.

Hasta Sorumlulukları

1.Genel Sorumluluklar:

Kişiler, kendi sağlığına dikkat etmek için ellerinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdırlar.

2.Sosyal Güvenlik Durumu:

Hasta; Sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerinde ki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır.

3.Sağlık Çalışanlarını bilgilendirme:

Hasta; Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığı ile ilgili bilgileri tam ve eksiksiz vermelidir.

4.Hastane Kurallarına uyma:

Hasta; Başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.

Hastanın;Tedavi, bakım ve rehabilitasyon süresince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.

Hasta;Randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.

Hasta;Hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerinin haklarına saygı göstermelidir.

Hasta; Hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.

Hasta;Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır.

5.Tedavisi ile ilgili önerilere uyma:

Hasta;Tedavisi ve ilaçlar ile ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.

Hasta;Tedavisi ile ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ile bunu sağlık çalışanlarına bildirmesi gerekir.

Hasta;Uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.