Sağlıklı bireylerin, olası hastalıklarını erken dönemde tespit edilmesini ve önlem alınmasını amaçlayan; yaş, cinsiyet, genetik faktörler dikkate alınarak yapılan sağlık taramasına check up olarak tanımlanır.

Check-Up Paketlerimiz cinsiyet ve içeriğine göre gruplandılıp aşağıda detaylı olarak bilgilerinize sunulmuştur.

Erkek Check-Up

MUAYENELER

Dahiiye
Genel Cerrahi
Kulak Burun Boğaz
Üroloji
Diyetisyen

RADYOLOJİK İNCELEMELER;

Akciğer Grafisi: Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen Ultrasonografisi: Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalıklar, rahim, prostat, lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.

LABORATUVAR İNCELEMELERİ

Kan Sayımı – Hemogram 18 Paremetre: Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır
Tam İdrar Tahlili / Kreatinin: Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
HDL/LDL/Total Kolesterol / Trigliserid: Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Sedimantasyon: Vücuttaki enfeksiyonun varlığını gösteren, ateşli hastalıklar ve romatizmal hastalıkların araştırılması sırasında istenir.
ALT/AST: Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
Ürik Asit: Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri): Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
TSH: Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
HBsAg: Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Anti-HCV: Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.
Anti-HIV: AIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir.
CRP: Vücutta iltihabi bir durum olup olmadığını gösterir.
Gaita Mikroskopisi: Dışkının mikroskopik olarak incelenmesidir. Ayrıca gaitada paraziter etkenli enfeksiyonların teşhisinde de yardımcıdır.
Total PSA: Erkeklerde prostat kanseri tarama testidir.
CEA: Kanser araştırılmasında kullanılır.

Kadın Check-Up

MUAYENELER

Dahiiye
Genel Cerrahi
Kulak Burun Boğaz
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Diyetisyen

RADYOLOJİK İNCELEMELER;

Akciğer Grafisi: Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.
Tüm Abdomen Ultrasonografisi: Karın içi organlarda (böbrek, karaciğer, safra kesesi, pankreas, dalak, yumurtalıklar, rahim, prostat, lenf bezleri ve büyük damarlar gibi) hastalıkların ve anomalilerin belirlenmesinde kullanılır.
Mammografi / Mem Ultrasonu: Kalp ve solunum sisteminin değerlendirilmesinde kullanılır.

LABORATUVAR İNCELEMELERİ

Kan Sayımı – Hemogram 18 Paremetre: Kansızlık başta olmak üzere çeşitli kan hastalıkları ve pek çok diğer hastalığın tanısında kullanılır
Tam İdrar Tahlili / Kreatinin: Böbrek hastalıklarının erken tanı ve takibinde kullanılır.
HDL/LDL/Total Kolesterol / Trigliserid: Kalp damar hastalıkları yönünden risk belirlenmesi, kolesterol metabolizmasının değerlendirilmesi, diyet düzenlenmesi ve takibi gibi amaçlarla kullanılır.
Sedimantasyon: Vücuttaki enfeksiyonun varlığını gösteren, ateşli hastalıklar ve romatizmal hastalıkların araştırılması sırasında istenir.
ALT/AST: Karaciğer, safra yolları ve kalp hastalıklarının tanısında kullanılan testlerdir.
Ürik Asit: Gut ve böbrek hastalığının tanısı ve izlenmesinde yararlanılır.
Glukoz (Açlık Kan Şekeri): Diyabet (şeker hastalığı) nın tarama, tanı ve takibinde yardımcı olur.
TSH: Tiroit hastalıklarının tesbiti ve takibini sağlar.
HBsAg: Hepatit B hastalığının tanısında kullanılır.
Anti-HCV: Hepatit C hastalığının tanısında kullanılır.
Anti-HIV: AIDS hastalığına yol açan virüsün tanısı için kullanılan testtir.
CRP: Vücutta iltihabi bir durum olup olmadığını gösterir.
Gaita Mikroskopisi: Dışkının mikroskopik olarak incelenmesidir. Ayrıca gaitada paraziter etkenli enfeksiyonların teşhisinde de yardımcıdır.
Vajinal Smear: Rahim ağzı kanseri ve iltihabi hastalıkların erken teşhisi için uygulanan yöntemdir.
CEA: Kanser araştırılmasında kullanılır.