0850 460 95 75

Kadın Hastalıkları ve DoğumTüp Bebek


Tüp bebek adıyla bildiğiniz tedavi yöntemi, çok detaylı bir konu olduğu için ayrıntılarıyla anlatmaya çalışacağız.İnfertil çiftin değerlendirilmesi, jinekolojik ve ürolojik muayeneler Tedavi yönteminin seçilerek planlanması Yumurtaların ilaçla uyarılarak geliştirilmesi (Ovulasyon indüksiyonu) Anestezi altında yumurta toplama (OPU İşlemi) Yumurtanın spermle döllenmesi (ICSI) Embriyo transferi

Tüp Bebekte Güncel Teknikler;
Assisted Hatching Transfer edilecek embriyonun rahim iç duvarına tutunmasını kolaylaştırmak için etrafını saran zarın taşlanarak inceltilmesi işlemidir. İmplantasyon (tutunma) oranını artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

PGD (Preimplantasyon Genetik Tanı);
Embriyoların gelişimlerinin üçüncü veya beşinci gününde yapılan biyopsilerle genetik kusurlarının ayıklanması işlemidir. Bilinen bir genetik hastalığın taşıyıcısı olan çiftlerde, tekrarlayan düşüklerde, tekrarlayan tüp bebek başarısızlığında, kan hastalığı olan kardeşin kurtarıcısı olacak embriyonun doku tipinin (HLA Tayini) belirlenmesi, ileri kadın yaşı gibi gerekçelerle uygulanır. Bu işlem sayesinde kromozom yapısı sağlıklı olan embriyolar belirlenerek canlı doğum oranının artırılması hedeflenir.

KOKÜLTÜR (Yapay Rahim);
Embriyoların gelişimleri sırasında içinde bulundukları ortama anne adaylarının rahim içinden alınan hücrelerin de konulmasıdır. Bu yöntemde tüp bebek tedavisi öncesinde anne adayının rahim içinden alınan örnek, kültüre edilerek endometrial hücreler çoğaltılır. Takip eden dönemde yapılan tüp bebek işlemleri sonrası oluşan embriyolar bu kültür ortamında geliştirilir. Böylelikle rahim ve embriyo erkenden tanışmış olur. Seçilmiş vakalarda gebelik başarısının arttığı gözlenmiştir.

IMSI ve ÇİFT KIRILMA YÖNTEMİ ile SPERM SEÇİMİ;
Bu yöntemler ICSI yönteminde kullanılan mikroskoplardan daha fazla görüntü büyütme sağlayarak sperm sayısının daha net değerlendirilmesine olanak verir. Böylece kullanılacak sperm seçilirken daha iyi değerlendirme sağlanır. Şiddetli erkek kısırlığı vakalarında daha kaliteli spermin seçimini sağlayarak genetik anomalileri azaltır.

HİSTEROSKOPİ ve LAPAROSKOPİ;
Rahim içine vajinadan ulaşılarak ışıklı bir kamera sistemiyle görüntülenmesi işlemi olan histeroskopide, rahmin yapısal kusurları (perde, çift rahim), myomlar, polipler, yapışıklık gibi sorunlar tespit edilerek aynı anda tedavileri de gerçekleştirilebilir. Tüp bebek işlemi öncesi tespit edilen sorun rahim kaynaklı ise ya da tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı tanısı konmuşsa histeroskopi yapmak gebelik başarısını artırır. Laparoskopi, karın içerisinin ışıklı kamera sistemiyle görüntülenmesi işlemidir. Yumurtalık kaynaklı kistlerin cerrahi tedavisi, geçirilen cerrahilere bağlı yapışıklıkların açılması, rahim dışına doğru yerleşen myomların cerrahi tedavisi ve tüplerin değerlendirilmesi bu yöntemle yapılır. Tüp bebek başarısını olumsuz etkileyen ve tüplerin içinin sıvıyla dolu olduğu hidrosalpenks durumunda laparoskopik yöntemle tüplerin çıkarılmasının gebelik başarısını artırdığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

EMBRİYO DONDURMA, SAKLAMA ve ÇÖZME;
Embriyolar gelişimlerinin ikinci günüyle beşinci günü arasındaki dönemde özel yöntemlerle -196 derece sıvı nitrojen içerisinde dondurulabilir. Genellikle dondurma işlemi transfer edilecek embriyo sayısından daha fazla embriyonun varlığında yapılır. Transferden artan ve kalitesi iyi olan embriyolar daha sonra kardeş isteği için veya tedavi başarısızlığı durumunda kullanılmak üzere dondurulur.Tüp bebek tedavisinde yumurtalığın aşırı uyarılarak anne adayının vücudunda sıvı toplanması durumuna “overlan hipersitumulasyon” kısaca OHSS denir. Modern yumurta geliştirme yöntemlerinde OHSS’nin önlenmesi amacıyla embriyolar dondurularak daha sonraki dönemde transfer edilmek üzere saklanır. Embriyoların güvenle dondurulup çözülmesi teknikleri bu problemin oluşum riskini azaltır.