0850 460 95 75

Göğüs HastalıklarıSolunum fonksiyon testi


Solunum fonksiyon testi SPİRİOMETRİ, son 30-40 yıldır bilim ve teknolojideki gelişmeler, klinik tanı ve tedavi uygulamalarını da büyük oranda etkilemiştir.Günümüzde akciğer hastalıklarının tanı, tedavi ve izlenmesinde, klinik muayene ve akciğer grafisinden sonra solunum fonksiyon testleri de temel inceleme yöntemlerinden biri haline gelmiştir. Obstrüktif ve restriktif akciğer hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada, meslek hatalılarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada, meslek hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada, meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet değerlendirilmesinde rutin olarak kullanılmaktadır.

Solunum Fonksiyon Testi Nasıl Yapılır?
Solunum fonksiyon testi, zorlu vital kapasitesi (FVC) manevrası ile yapılır. Bu manevra sırasında kişi önce sakin bir şekilde nefes alıp verirken, sonra kocaman bir soluk alıp tüm akciğerlerinin hava ile doldurur ve ardından hızlı ve güçlü bir şekilde nefesini vererek akciğerlerindeki havayı boşaltabileceği son noktaya kadar boşaltır. FVC manevrası için, test uygulanarak bireyin burnu yumuşak bir mandalla kapatılır ve spirometre ağızlığına yavaşça soluması söylenir. Sakin solunumdan sonra bireyden derin bir nefes alması ve ardından zorlu, derin ve hızlı bir ekspirasyonla tüm havanın dışarıya boşaltılması istenir.

FVC manevrası en az üç kez tekrarlanmalı ve en iyi değerler kabul edilmelidir. Bu manevra ile elde edilen parametreler şunlardır: FVC, FEV1, FEV1/FVC%, FEF %25-75. Sonuçlar; yaş, cinsiyet, boy gibi faktörlere göre belirlenen kişiye özel beklenen değerler ile kıyaslanarak belirlenir.Cihazın doğru ölçüm yapması, test işleminin uygun standart değerlerin seçilmesi ve sonuçları değerlendirmede uygun bir algoritmin kullanılması gereklidir.

Hangi Durumlarda Solunum Fonksiyon Testleri Yapılır?
* Nefes darlığı, hışıltılı solunum, öksürük varlığında,
* Muayene bulguları ve akciğer grafisine göre kuşkulanılan tanıyı desteklemek amacıyla,
* Göğüse ait doğumsal yada sonradan gelişen deformitelerin solunuma etkisini araştırmak amacıyla,
* Teşhis edilmiş KOAH, astım, kalp yetersizliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesi amacıyla,
* Solunum hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesi yapmak amacıyla,
* Akciğer hastalığı yönünden risk taşıyan kişi ve grupların taranması (Örneğin sigara içenler, maden ocaklarında çalışanlar, çalıştığı ortamda zararlı gaz soluyan işçiler amacıyla,
* Genel anestezi ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalarda ameliyat öncesi dönemde gerekli olan tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla, solunum fonksiyon testleri yapılmaktadır.