0850 460 95 75

Kadın Hastalıkları ve DoğumRahim Ağzı Tarama Testleri


Rahim Ağzı Tarama Testleri ile rahim kanserini önceden teşhis edebilmek mümkündür.

SMEAR NEDİR?
Smear rahim ağzında kanser gelişmeden önce kanser öncülü (prekanseröz lezyonları) değişikleri saptamak için alınan örnektir. Bazen hiçbir anormallik olmadan smear sonucu anormal olabilir. Ancak, anormal smear sonucu çok az hastada kanser saptanır.

ANORMAL SMEAR
Her anormal smear kanser varlığını işaret etmez. Her ne kadar anormal smear sonucu olan bazı kadınlarda prekanseröz lezyonlar veya CIN saptansa da bu lezyonlardan tamamen kurtulmak çok kolaydır.

UYGUNSUZ SMEAR
Smear için alınan örneğin inceleyen sitolog tarafından değerlendirme için yetersiz olduğu anlamına gelir. Bunun pek çok sebebi olabilir. Örneğin labaratuara taşınma aşamasında veya preparatın hazırlanma aşamasında bir sorun yaşanmış olabilir. Smear sonucunun uygunsuz olması smear’in anormal olduğu anlamına gelmez, smear’in sitolog tarafından okunamadığı anlamına gelir. Bunedenle endişelenecek bir şey yoktur.

Prekanseröz lezyonlar nedir ve CIN ne anlama gelir?
Smear taramasının başlangıcı 21 yaşından sonra olmalıdır. Daha önce yaplmasındaki amaç; Human Papilloma Virüs (HPV) enfeksiyonlarındaki kendiliğinden gerilemesinin söz konusu olmasıdır, böylece kendiliğinden gerileyecek kişilerde lüzumsuz tetkik ve tedavi önlenmiş olacaktır.TARAMA ARALIKLARI Servikal smear tarama aralıklarının 21-29 yaş aralığında 3 yılda bir olması yeterlidir. Daha sık alınması rahim ağzı kanserine karşı korunma ihtimalini artırmaz. 30-65 yaş arasında ise Pap smear tek başına yapılıyorsa yine 3 yılda bir, HPV testi ile birlikte yapılıyorsa 5 yılda bir tarama yapılması yeterlidir. HPV testi ile birlikte Pap smear taraması kansere karşı korunmada daha duyarlıdır. Anne karnında DES’e maruz kalmış olanlar, HIV pozitif olanlar, bağışıklık sistemini baskılayıcı tedavi alanlar (kemoterapi ve kronik kortikosteroidtedavi de dahil) tarama kesilme kriterleri sağlanıncaya kadar düzenli aralıklarla taranmalıdır.

TARAMANIN KESİLMESİ
Tarama sonlanmasının 65 yaş olması konusunda tüm otoriteler fikir birliğine varmıştır. Daha ileri yaşlarda smear taraması gereksizdir. Serviks kanseri, anne karnında DES’e maruz kalma durumunda veya immünsüpressif tedavi (HIV pozitif kişiler dahil) alanlarda iyi sağlık koşulları olana kadar yılda bir olacak şekilde devam edilmelidir. Diğer jinekolojik nedenlerle rahimi alınmış kişilerde (CIN2 ve CIN3 varlığı belirgin kabul edilmemektedir) takipte vaginal sitolojinin yeri yoktur. Rahim ağzının alınmadığı histerektomi ameliyatlı kişilerde ameliyat olmamış bir bireyde uygulanacak olan rehber geçerlidir.

CIN2 ve CIN3 nedeniyle rahimi alınmış kişilerde; doktor tarafından görülen üç normal sitoloji ve son 10 yılda anormal/pozitif sitoloji yokluğunda tarama kesilmelidir.GEBELERDE TARAMA Gebelerde tarama ilk üç ayda yapılmalıdır. İlk üç ayda yapılan smear almanın düşük veya bebek ölümüne yol açmadığı kesindir. Ancak leke tarzı kanama olabilir.Smear aldırdığınız zaman çıkan sonuçları mutlaka doktorunuzla konuşarak yapılması gerekenleri öğrenmelisiniz.