0850 460 95 75

اورولوژی

درباره بخش

اورولوژی؛ یکی از شاخه های جراحی است که با بیماریهای دستگاه تناسلی و سیستم تولید مثل در سیستم ادراری و دستگاه تناسلی زن و مرد مرتبط می شود. ارگان ها مرتبط به این شاخه کلیه ها، مثانه (کیسه ادرار)، پروستات، مجاری ادراری, بیضه ها، مجاری حمل, نگهداری و بالغ کردن اسپرم (اپیدیدیم، واسادفرنس، وزیکول سمینال) و آلت تناسلی می باشد. اورولوژیست ها نیز در درمان بسیاری از سرطان های مختلف تناسلی دخیل می باشند. از جمله این موارد، کارسینوم سلولی کلیه (در کلیه ها)، سرطان های سلولی (مثانه، مجاری ادرار و کلیه)، سرطان پروستات و سرطان بیضه است.

پذیرش بیماران طول هفته از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر, روز شنبه از ساعت 9 صبح تا 2 بعد از ظهر و روزهای سه شنبه تا ساعت 22:00 می باشد.

پزشکان بخشها