0850 460 95 75

مشاوره روانشناسی

درباره بخش

با مشاوره روانشناختی، می توانید با خودتان، زندگی خود و محیط زیست خود سازگار شوید. اگر شما درمورد مشاوره روانشناختی که توسط محیط شما ایجاد شده است، پیش بینی بدی دارید، در اسرع وقت آنها را فراموش کنید. شما مجبور نیستید به تنهایی با مشکلات خود مقابله کنید. در بخش ما خدمات مشاوره روانشناختی و راهنمایی برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان در زمینه هایی مانند بیماری، از دست دادن عزیزان، جدایی و تصمیم گیری جدید مشاوره و راهنمایی می شود.

مصاحبه های فردی، مشکلات ازدواج و خانواده، روانشناسی کودک و تست ها ویژه ی آنها در بیمارستان ما انجام می شود.

پلی کلینیک ما از ساعت 9 صبح تا 18:00 و شنبه ها 09:00 - 14:00 فعال می باشد.