0850 460 95 75

پزشکان

Uzm.Dr.Özgür GÖKALP

بیوشیمی


دکترÖzgür GÖKALP در سال 1967 در آنکارا متولد شد. وی در سال 1991 از دانشکده پزشکی دانشگاه ارجیس فارغ التحصیل شد. در سال 1997، از دانشگاه استانبول، دانشکده پزشکی استانبول، گروه بیوشیمی فارغ التحصیل شد. در سال 2000 مدیریت مؤسسات بهداشتی خود را به پایان رساند. متاهل و مادر 2 کودک می باشد. می توانند انگلیسی صحبت کنند.

پرسش از پزشکان