0850 460 95 75

پزشکان

Uzm.Dr.Oğuz GÜNEY

بخش پوست


دکتر Oğuz GÜNEY در سال 1945 در کایسری متولد شد. در سال 1962 از دبیرستان کباتاش استانبول فارغ التحصیل شد. بین سالهای 1964-1970 در دانشکده پزشکی جراح پاشا تحصیل و بین سالهای 1978- 1981 ازGATA تخصص گرفت. پس از خدمت در بیمارستان های نظامی مختلف، به عنوان سرهنگ ارشد بازنشسته شد. پس از بازنشستگي او در بسياري از مراکز پزشكي، مراكز درماني و بيمارستانهاي خصوصي مشغول به كار بود. او جهت نوآوری های علمی و مهارت های بالینی در زمینه خود در کنگرهای مختلف شرکت کرده است.

بیمار بین ساعات 14:00 تا 16:00 در روزهای هفته می پذیرد.

پرسش از پزشکان