0850 460 95 75

پزشکان

Op.Dr.Müşteba SEVİL

Üroloji - Başhekim


دکتر مجتبی سویل متولد 1963 می باشد. پس از فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی دانشگاه اژه ( (EGEدر سال 1991، در سال 1996 از همان دانشگاه از رشته ی اورولوژی فارغ التحصیل شد. پس از 3 سال دستیاری رئیس بیمارستان دولتی ایغدیر(Iğdır), 4 سال ریاست بیمارستان دولتی افیون را عهده دار شده است. او از سال 2010 به عنوان متخصص اورولوژی و رئیس بیمارستان ما انجام وظیفه می کند. همچنین عضو هیئت مدیره موسسه ما نیز می باشد. متاهل و دارای یک فرزند می باشد.مسلط به زبان انگلیسی و فارسی می باشد. او مطالعات خاصی در زمینه ی آندرولوژی و ناباروری دارد.

بیماران را از طول هفته از ساعت 09:00 -18:00 ,روزهای شنبه از ساعت 09:00 تا 14:00 و از سه شنبه تا ساعت 22:00 می پذیرید.

پرسش از پزشکان