0850 460 95 75

پزشکان

Uzm.Dr.Meral MUTLU

میکروبیولوژی و بیماریهای عفونت


دکترMeral MUTLU در سال 1963 در موشMuş متولد شد. در سال 1987 تحصیلات خود را در دانشکده پزشکی دانشگاه آنکارا تکمیل کرد. او در سال 1992 تخصص خود را در زمینه میکروب شناسی و بیماری های عفونی در بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی تاکسیم به پایان رساند. او می تواند به زبان انگلیسی صحبت کند.

پرسش از پزشکان