0850 460 95 75

پزشکان

Uzm.Dr.Kerem KIRNA

طب داخلی


متخصص طب داخلی دکتر Kerem KIRNA, در سال 1986 در استانبول متولد شد. پس از فارغ التحصیلی از دانشکده پزشکی استانبول در سال 2010، سال 2016 تخصص پزشکی داخلی را در بیمارستان اوک میدان استانبول تکمیل کرد. او تا سال 2018 به عنوان متخصص داخلی در بیمارستان آموزشی و تحقیقاتی هاسکی مشغول به کار بود. او از سپتامبر 2018 به عنوان متخصص داخلی در بیمارستان ما شروع به کار کرده است. متاهل و دارای یک کودک می باشد و می تواند به زبان انگلیسی صحبت کند.

روزهای هفته 09:00 - 18:00 شنبه ها 09:00 تا 14:00 پذیرای بیماران می باشد.

پرسش از پزشکان