0850 460 95 75

گوش و حلق و بینی

درباره بخش

نفس کشیدن، درک بوی ها و شنیدن صداها.

شاخه ی گوش و حلق و بینی مهم ترین بخشی است که اساسی ترین ارگان های حسی انسان را در بر می گیرد. در درمانگاه موجود برای معاینه بیمار بزرگسال و کودک (0-18 ساله) در کنار روشهای کلاسیک تشخیص روش های تشخیصی اندوسکوپیک نیز موجود می باشد. در طی این بررسی ها, آزمایش های لازم، آزمایش های شنوایی سنجی و روشهای رادیولوژیک مورد نیاز پزشک نیز برای تشخیص بیماری انجام می شود.

بیماری های مشترک گوش و مغز، بیماری های بینی و جراحی سر و گردن، بیماری های اصلی و شایع در درمانگاه گوش و حلق و بینی هستند.

پلی کلینیک ما در طول هفته بین ساعات 10:30- 16:30 و تا ساعت 13:00 شنبه ارائه خدمت می کند.

پزشکان بخشها