0850 460 95 75

زنان و زایمان

درباره بخش

در این بخش، انجام مطالعات تشخیصی و درمانی در حال انجام است. این بخش با طیف گسترده ای از موضوعات مختلف مانند پیگیری بارداری، یائسگی، پوکی استخوان، تشخیص و درمان سرطان های زنان و مطالعات لقاح مصنوعی ارتباط مستقیم دارد. با توجه به تنوع و اهمیت موضوع این خدمات، معاینات، تشخیص و درمانهای مورد نیاز بسیاری از افراد را با به روزترین دستگاه ها و تکنولوژیهای روز و وسایل درمانی فراهم می کند.

در بخش زنان و زایمان اولین چیزی که به ذهن می آید بارداری و پیگیری این روند است. بارداری یکی از مهم ترین دوره های زندگی یک زن می باشد که با دقت فراوان نیاز به پیگیری دقیق دارد. متخصص زنان و زایمان تغییرات حاصله در بدن زنان باردار را به دقت تعقیب می کنند. این روند با آزمایشات حاملگی شروع و طی 40 هفته حاملگی ادامه می یابد. پس از تشخیص، تلاش لازم برای مادر و نوزاد انجام می شود تا پروسه را با طور سالم تکمیل کنند. در این فرایند اقدامات لازم و پیشگیرانه برای مادران و جنین در نظر گرفته شده و برای راحت گذراندن دوران بارداری روشهای مورد نیاز تعیین و به کار گرفته می شود تا مشکلات ممکن حذف گردد, این امور با اطلاع رسانی مادران اجرا می شود. از زمان شروع تا لحظه تولد در روند بارداری و کنترل های لازم پس از تولد تمامی برنامه های کاربردی اتخاذ می گردد. مراقبت ویژه برای هر دو حاملگی طبیعی و پرخطراجرا می شود. طبیعتا گزینه هایی مانند سزارین، زایمان طبیعی، بی حسی اپیدورال و تولد طبیعی بدون درد در این فرآیند بررسی و تعیین می شود.

بخش زنان و زایمان به طور 24 ساعته ارائه خدمت می کند (شامل تعطیلات آخر هفته و رسمی)

پزشکان بخشها