0850 460 95 75

جراحی عمومی

درباره بخش

جراحی عمومی به علت مشکلات اساسی سیستمیک و موضعی در بدن برای مداخله های جراحی می باشد. بهبود بعضی از جراحات مربوط به این بخش است. مداخلات جراحی عمومی به طور کلی همراه با دیگر شاخه های پزشکی انجام می شود. به همین دلیل، به توجه به نام نیزعمومی بودن این شاخه روشن می باشد. برای اطمینان از اینکه مداخلات به درستی انجام می شود، ابتدا باید کنترل ها و آزمایش های لازم انجام شود. به این ترتیب تشخیص صحیح توسط پزشک جراح داده می شود و در صورتی که لازم برای مداخله جراحی باشد بر اساس آن مداخله اعمال می شود. کسانی که در این راستا شکایتی دارند باید با دکتر متخصص جراحی عمومی مشورت کنند. با انتقال صحیح و کامل شکایات و مشکلات با تشخیص آسان و به هنگام می توان در مراحل اولیه, بیماری را پیشگیری و درمان کرد. به همین علت، به جای نادیده گرفتن شکایات موجود، با مراجعه به بیمارستان و مشاوره با متخصص جراحی عمومی به راحتی از بیماری های خود خلاص شوید.

بخش جراحی عمومی به طور 24 ساعته ارائه خدمت می کند.

پزشکان بخشها