0850 460 95 75

بیماریهای گوارشی

درباره بخش

گاستروانترولوژی علمی است که به بیماری های دستگاه گوارش می پردازد و به متخصص گوارش معروف می باشد. موضوع مورد بررسی ابن شاخه مری، معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، پانکراس می باشد؛ و در پی درمان بیماریهایی مانند زخم معده، گاستریت، زردی، سیروز، کولون اسپاستیک (سندرم روده تحریک پذیر: IBS)، سنگ های صفراوی و التهاب کیسه صفرا، سرطان های دستگاه گوارش، هموروئید می باشد. انواع مختلف آندوسکوپ ها برای اهداف تشخیصی استفاده می شود. ازوفاگوگاسترودئودنوسکوپی (معمولا به عنوان آندوسکوپ نامیده می شود) برای دیدن مری, معده و دوازدهه استفاده می شود، در حالی که کولونوسکوپ برای روده بزرگ استفاده می شود.

سیستم گوارش به حرکت مواد غذایی در طول لوله ی گوارشی و هضم مواد مغذی آن به کمک ترشح آنزیمهای خاص دستگاه گوارش و تبدیل مولکول های بزرگ به مولکولهای کوچکتر قابل جذب و جذب آب و الکترولیت ها همراه آنها به گردش خون کمک می کند. هضم مواد غذایی از دهان آغاز می شود. با جویدن در دهان، غذا به قطعات کوچکتر تبدیل و بعد از مخلوط شدن با بزاق از طریق مری به معده منتقل می شود. معده با مخلوط کردن غذا مصرف شده با ترشحات، آن را به ترکیب نیمه آبدار تبدیل و آن را به روده کوچک تحویل می دهد؛ همچنین پروتئینها را به ساختارهای کوچکتر تبدیل میکند. مواد مغذی نیمه آبی به کمک ترشحات صفراوی و پانکراس در روده کوچک هضم و با جذب می شوند. روده بزرگ آب و الکترولیت ها را جذب می کند و تا زمانی که دفع مدفوع انجام شود، به عنوان انبار عمل می کند.

لطفا جهت درمانگاه و اندوسکوپی وقت ملاقات تعیین فرمایید.

پزشکان بخشها