+90 0850 460 95 75

تغذیه و رژیم غذایی

درباره بخش

بیمارستان ما خدمات مشاوره رژیم غذایی را ارائه می دهد. اولین جلسه وزیت که حدود 1 ساعت به طول می انجامد درصد چربی بدن، عضله، مقدار آب و میزان سوخت و ساز و وزن ایده آل شخص تعیین می گردد. با توجه به نتایج آزمایش خون بعد از معرفی مفصل در مورد تغذیه یک برنامه غذایی خاص برای شما حاضر شده و ارائه دقیق در مورد آن ابراز می شود. پس از آن در فواصل یک تا دو هفته، با مرحله پیگیری و وزیت مجدد با میانگین 45 دقیقه بررسی مجدد می گردد. در هر مصاحبه اطلاعات و مواد آموزشی در مورد موضوع مختلف ارائه می شود. گروه تغذیه بیمارستان، آخرین نوآوری ها در زمینه تغذیه را تعقیب کرده از این جهت بیماران را در بهترین شرایط پیگیری می کند. در مورد رژیم غذایی متعادل و سالم در مورد همه مسائل مربوط به آموزش بهداشت پیشگیرانه و درمانی در بیمارستان ما رائه می شود.

همکاری پزشک, متخصص تغذیه و بیمار عملا در بیماری و سلامت با تمام جزئیات زندگی ما در قالب یک رژیم غذایی و سبک زندگی سالم و متعادل در هر شرایط و در هر لحظه تاثیر پذیر می باشد. شیوه زندگی سالم شامل انتخاب مناسب مواد غذایی و تغییرات کوچک در سطح فعالیت، تغییر در طیف طعم، اهمیت وعده های غذایی، تنظیم مقدار وعده از طریق آموزش ارائه شده ممکن می باشد.

رژیم غذایی با گرسنگی بی برنامه انجام شدنی نیست، به خصوص در یک زمان بسیار کوتاه از دست دادن بدون کنترل وزن بسیار خطرناک می باشد. مهم کاهش وزن با تغذیه منظم و کافی می باشد.با هدف کاهش سریع وزن لطفا با سلامتی خود بازی نکنید. جهت رژیم غذایی سالم برای یک وزن ایده آل از یک متخصص تغذیه کمک بگیرید. روش های مختلف برای تشخیص چاقی استفاده می شود. شاخص توده بدن یکی از روش های مورد استفاده است که با تقسیم وزن بدن بر متر مربع قد بدست می آید.

پلی کلینیک ما در طول هفته بین ساعات 10:30- 16:30 و تا ساعت 13:00 شنبه ارائه خدمت می کند.

پزشکان بخشها