0850 460 95 75

بخش اطفال و کودکان

درباره بخش

این بخش یکی از مهم ترین بخش های بیمارستان است که به آن اهمیت خاص میدهیم. از آنجا که داشتن نسل های سالم با اهمیت و توجه به بیماری ها و سلامت کودکان به ارمغان می آید و این توجه یک وظیفه شهروندی است.

علاوه بر این، بخش ویژه ای برای پیگیری نوزاد سالم در بیمارستان ما موجود می باشد.

بیمارستان بیلگه با سه درمانگاه سرپایی مجهز توجه ویژه ای به سلامت کودکان دارد. در بیمارستان ما همه خدمات برای تشخیص و درمان در زمینه ی پزشكی، بیمارستانی و مراقبت های ویژه مخصوص كودكان با فن آوری پیشرفته ارائه می دهد. نوزادانی که از زندگی داخل رحمی پیگیری می شوند، با تکامل حرکتی، تغذیه، واکسیناسیون و برنامه های پیشگیری از بیماری پس از تولد پیگیری می شوند.

پزشکان بخشها

Uzm.Dr.Nüveyle YÜCESOY

بخش اطفال و کودکان