0850 460 95 75

بخش پوست

درباره بخش

بخش پوست، با استفاده از روش های تشخیصی پوست، بیماری های پوستی، بیماری های مو, ناخن، زخمهای داخل دهانی، بیماری های ارگانهای جنسی، بیماری های آلرژی، بیماری های منتقله از راه جنسی، تغییرات پوستی مانند قارچی و آکنه را تشخیص و درمان می کند. درمانها شامل درمان های پزشکی و جراحی پوست است.

درماتولوژی در محدوده بیماری، تشخیص و درمان بیماری هایی که عنوان بیماری های مقاربتی و بیماری های مو، پوست، ناخن تعریف می شود.


پلی کلینیک ما بین 12:00- 14:00 در روزهای هفته خدمت می کند.

پزشکان بخشها