0850 460 95 75

بیوشیمی

درباره بخش

این تخصص با بررسی مکانیسم های اختلالات بیوشیمیایی که در سطح سلول ها، بافت ها و اندام ها وابسته به بیماری ها به وجود می آید، به پیشگیری، تشخیص، افتراق بیماری ها می پردازد,همچنین با پیگیری و تعقیب آزمایش ها و نتایج آزمایشگاهی به نحوه ی درمان و سیر بیماری ها کمک شایان می کند .

نمونه های خون و ادرار که از بیماران گرفته شده و به آزمایشگاه فرستاده می شوند تحت آزمایشات سرولوژیکی و بیولوژیکی قرار می گیرند و توسط پزشک بیوشیمی ما تفسیر می شوند.


علاوه بر این، با موثر ترین روش های بررسی در کنترل کلی بهداشت (چک آپ) ، میکروبیولوژی، بیوشیمی، هورمون، هماتولوژی و پاتولوژی با تجهیزات پارک فناوری و کارکنان مجرب متخصص 24 ساعته ارائه ی خدمت می نماید.

پزشکان بخشها