0850 460 95 75

پزشکان

Y.Doç.Dr.Beşir KESİCİ

بیماریهای گوارشی


بیمار با قرار ملاقات پذیرفته می شود. جهت قرار ملاقات با شماره ی 9575 460 0850 +90 داخلی 1216 تماس حاصل فرمایید.

پرسش از پزشکان