0850 460 95 75

بیهوشی و احیاء

درباره بخش

معمولا برای از بین بردن درد و حس تمام یا بخشی از بدن قبل از عمل جراحی یا هر گونه مداخله ای اعمال می شود، نامی که به فرآیند داده می شود بیهوشی نامیده می شود. بیهوشی موضعی نوعی از بیهوشی است که فقط یک منطقه خاصی از بدن را بیهوش می کند.

بیهوشی به طور کل عدم احساس می باشد. بیهوشی عمومی ناپدید شدن تمامی حس و درک با از دست دادن موقت آگاهی است. این نوع از بیهوشی به جای نام بیهوشی عمومی در طب آلمان و برخی از مناطق ترکیه "نارکز" نیز نامیده می شود. گرچه به نظر میرسد که نارکز با بیهوشی مترادف است، اما در اصل بدون از بین رفتن کامل آگاهی حذف تمامی احساس ناخوشایند است.

بیهوشی موضعی

بیهوشی موضعی نوعی از بیهوشی است که فقط یک منطقه خاص از بدن را بیهوش و بیحس می کند. هنگامی که چنین بیهوشی اعمال می شود، بیمار بیدار می باشد. آگاهی به موقعیت است او از همه چیز آگاه است، اما احساس درد نمی کند. پس از جراحی برای 2-3 ساعت، باید مراقب باشید که حین خوردن و نوشیدن، باعث گزش و یا آسیب به زبان یا گونه نشود. بعضی از عوارض جانبی ممکن است بسته به دوز دارو ایجاد شود. شایعترین عارضه جانبی سردرد می باشد. به غیر از این، حالت تهوع و تب بالا نیز دیده می شود.

حالت بی حسی و خواب آلودگی

خواب مصنوعی کنترل شده القا شده با مواد شیمیایی است. اطلاعات در مورد اولین انجام به 1200 سال قبل از میلاد در یونان باستان می رسد, ولی استفاده از آن به لحاظ علمی از نیمه دوم قرن نوزدهم بوده است. هورس ولز، ویلیام توماس گرین مورتون، جان اسنو و جیمز یانگ سیمپسون به طور قابل توجهی به پیشرفت این علم کمک کرده اند.

واحد ما 24 ساعت در هفته خدمت می کند.

پزشکان بخشها