0850 460 95 75

Nöroloji


Nöroloji ve Nöroloji Bölümü Hakkında

Nöroloji bölümü, beyin, omurilik ve kas hastalıkları ile birlikte vücut da ki çevresel sinir sistemini ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavisinin yönetilmesini sağlayan bir uzmanlık dalıdır. 

Nöroloji sinir sisteminin anatomik ve fizyolojik özellikleriyle, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan bozukluklarını ve klinik sendromlarını inceler. Günümüzde gerçekleşen bilimsel gelişmeler nöroloji bilimine de yansımış ve böylelikle nörolojinin alt bölümleri ortaya çıkmıştır.


Nöroloji bölümünün ilgilendiği hastalıklar başlıca şu şekildedir;
  • Beyin damar hastalıkları
  • Alzheimer ve benzeri demans hastalıkları
  • Kas hastalıkları
  • Beyin ve omurilik tümörleri ve iltihaplanmaları
  • Baş ağrısı (migren), epilepsi (sara)
  • Multipl Skleroz ve benzeri hastalıklar
  • Periferik sinir hastalıkları
  • Uyku bozuklukları
  • Parkinson hastalığı
  • Baş dönmesi

NÖROLOJİ MUAYENESİNDEN FARK ALINMAMAKTADIR

Ünite Doktorlarımız