0850 460 95 75

DahiliyeMetabolik Hastalıklar ve Obezite


Metabolik hastalıklar protein, karbonhidrat ve yağ asitlerinin dönüşümü ile ilgili olan sorunlarından kaynaklanır. Doğuştan olan ve genetik hastalıklar sonucu oluşan rahatsızlıklar da dahil edildiğinde geniş bir alanı kapsar.Gün içerisinde aldığımız enerji metabolizma hızımıza göre uzun ya da kısa sürede yakılır. Çoğunda gen hataları olsa da maddelerin sentezlenememesi de sorunları doğurabilir. Metabolik hastalıklar tek tek düşünüldüklerinde nadirdir. Ancak çok sayıda metabolik hastalığın olduğu düşünüldüğünde önemli bir hastalık grubunu oluşturmaktadır. Akraba evliliğinin yüksek oranda etkili olduğu bilinen bir gerçektir. Gen bozulması sebebi ile ortaya çıkar. Gebelik süresi içerisinde anlaşılabilen rahatsızlıklar tedavi edilebilir.

Metabolik Hastalıkların Teşhisi
Metabolik hastalıklara teşhis koyma süreci biraz zordur. Pek çok doktor bu hastalıkların nadir olduğunu düşünerek genlerdeki herhangi bir değişimi ya da hasarı metabolik bir hastalığa bağlamaz. Bu hastalıkların çoğu anne ve babadan kalıtsal olarak geçmekte ve nadir görülmektedir. Toplam görülme sıklığı %1 civarındadır. Türkiye’de akraba evlilikleri sık olduğundan bazı metabolizma hastalıklarının görülme sıklığı daha fazladır.

Metabolik Hastalıkların Tedavileri
Bilinen isimleri ile şeker hastalığı, şişmanlık insülin direnci, guatr ve tiroid hastalıkları, kemik erimeleri, hipertansiyon ve kan yağı bozuklukları metabolik hastalık olarak tedavi edilmektedir. Metabolik rahatsızlıklar, hastanın yaşına, kilosuna ve benzeri özelliklerine göre farklılık gösterir.
* Diyet
* Diyabet, şeker gibi rahatsızlıklarda insülin direncini kırmak için ilaç tedavisi
* Bağırsaktan salgılanma sağlayan madde verilmesi
* Acil durumlarda diyaliz
* Gen tedavisi
* Organ nakli
* Kemik iliği nakli

Ciddi sonuçları olan metabolik hastalıkların kesinlikle tedavi edilmesi gerekir.Ani kalp krizleri ile ölüme kadar gidecek sonuçlara neden olabilir. Erken yaşta teşhis edilemezse zeka geriliğine sebep olabilir. Yetişkinlerde körlüğe kadar giden göz hastalıkları, ayak yaraları ve organ kaybı gibi sonuçlar içerir. Hayat standartlarının düşmesine ve iş gücü kaybına sebep olabilir.

OBEZİTE
Obezite ya da halk arasında bilinen adıyla şişmanlık, vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Obezite, besinlerle alınan enerji miktarının, metabolizma ve fizik aktivite ile tüketilen enerji miktarını aştığı durumda ortaya çıkar. Obezite, insan vücudunda kalp ve damar sistemi, solunum sistemi, hormonal sistem, sindirim sistemi gibi sistemleri etkileyen ve birçok önemli rahatsızlığa zemin hazırlayan bir hastalıktır.Kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, yüksek kolestrol, solunum rahatsızlıkları, eklem hastalıkları, adet düzensizlikleri, kısırlık, iktidarsızlık, safra kesesi hastalıkları, taş oluşumu, bazı kanser türleri, obezite ile doğrudan ilişkili hastalıklardan birkaçıdır. Sonuç olarak obezite, insan yaşamını kısaltan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak tanımlanabilir. Yapılan araştırmalara göre, obezite özellikle son 20 yılda, bütün dünyada süratle artmakta ve bir salgın hastalık gibi yayılmaktadır. Bu salgıdan ülkemiz de etkilenmektedir. Kadın nüfusumuzun yaklaşık üçte biri, erkek nüfusumuz da yaklaşık beşte biri obez, yani şişmandır.