0850 460 95 75

Kardiyoloji

Ünite Hakkında

kalp sağlığını koruma amacına yönelik yapılan faaliyetleri organize etmektedir. Bu nedenle yeni doğan bebeklerden, ileri yaşlarda bulunan kişilere kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan kesimin kalp hastalıklarını teşhis ve tedavi etmekle görevlidir.Kalp hatalıklarında temel sorun erken tanı konması ve önleyici bir takım tedavilerin mümkün olduğunca erken uygulanmamasında yaşanan sıkıntılardır.Kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisinde, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği konvansiyonel efor testi, miyokard perfüzyon sintigrafisi (Nükleer kardiyoloji), koroner anjiyografi, transtorasik ve transözafogeal ekokardiyografi, tansiyon ve ritm izleme cihazları gibi imkanların eşliğinde hemen tüm kalp sorunlarınıza çağımızın teknik ve bilimsel ortamına paralel bir şekilde çözüm bulmaya çalışmaktadır.

Unutmayın, sağlıklı bir hayat sağlıklı bir kalp ile başlar

Kardiyoloji Polikliniğimiz Hafta içi 09:00 - 17:30, Çarşamba günleri 09:00-13:00 arasında hizmet vermektedir.

Ünite Doktorlarımız