0850 460 95 75

DahiliyeKaraciğer ve Safra kesesi rahatsızlıkları


Karaciğer
Karaciğer 1200-1500g ağırlığında vücudun en büyük organıdır. Vücudun sağ üst bölgesinde kaburgaların arkasında diafragmanın altındadır. Sağ ve sol loplardan oluşur. Sağ lop sol loptan altı kat büyüktür.Safra yolları ise karaciğer içi ve dışı olmak üzere olarak ikiye ayrılır. İç portal alandan başlar sağ ve sol loplardan karaciğer içi safra yolları oluşur. Karaciğer hilusunda her iki kanal birleşir birleşik kanalı oluşturur.Birleşik kanal düodenuma doğru ilerlerken safra kesesi ile bağlantıyı sistik kanalla yapar

Karaciğer parankim hastalıkları
Fulminant Hepatik yetersizlik; karaciğer fonksiyonlarının birden ve ağır şekilde bozulması, ağır yaygın karaciğer nekrozu ile oluşur.Sebepler; İnfektiv, Hepatit A,B,C,D,E , Herpes simplex, Toksik ve ilaç, Hlothan, İzoniazid,rifampisin, Antidepresan, Non-steroıdanti, İnflamatuvar ilaçlar, Valproıc asid, Paracetamol (aşırıdoz), Mantar zehirlenmesi.

Kronik Karaciğer Hastalıkları
Hepatit B* Hepatit C* Lupoıd* Wilson Hast.* İlaç* Alkol* Alfa1 antitripsin* Citomega virus Rubella gibi nedenlerle oluşabilir. Histopatolojik olarak kronik persistan hepatit, kronik lobuler hepatit, kronik aktiv hepatit sınıflara ayrılır. Karaciğer parankim hastalıkları sonunda karaciğer sirozu gelişebilir. Karaciğer tümörleri Karaciğerin iyi kötü huylu tümörleri olabilir. Kökeni için de primer ve sekonder tümörler olabilir. Sekonder tümörler primer tümörlerin 30 katı fazladır.

Primer karaciğer tümörleri * Malign Bening * Hepatosellüler Adenoma * Hepatosellüler kanser * Fibro-lameller * Hepatoblastoma * Safra yolları kanseri Cistadenoma * Karaciğer ve safra yolları kanser Papillamatozis * Cistadenokanser * Mesodermal Hemangioma Angiosarkoma * Angiosarkoma * Sarkoma * Diğer Mezenkimal * Hamartoma * Lipoma * Fibroma Etyoloji de hepatit B, Hepatit C pozitiv kronik hepatitler, siroz, olgularında karaciğer kanseri olasılığı oldukça fazladır.

SAFRA YOLLARI HASTALIKLARI
Safra tuzları, bağlı bilirubin, kolestrol, fosfolipitler, proteinler, elektrolitler ve su karaciğer hücrelerinden kanaliküller atılır. Kanaliküller sağ ve sol loptaki safra kanalları bu kanallarda birleşerek birleşik kanalı oluşturur distalde sistik kanal yoluyla safra kesesine bağlanır daha aşağıda da koledok kanalı oluşur ve ampulla Vater den düodenuma açılır. Safra yolları hastalıkları da bu anatomik yapının her hangi bir yerinde oluşacak patolojilere neden olur. Safranın düodenuma akmasının engellenmesi ile safra yollarında ve karaciğer de birikmesi söz konusudur. Kolestazis nedenleri; karaciğer içinde primer biliyer siroz, toksit hepatitler, karaciğer dışı taş, tümör benign darlıklar, kistik hastalıkları gibi nedenlerdir. Kolestazise neden olan sebep tam olarak ortaya konulmalı bu nedene uygun tıbbı, endoskopik, cerrahi tedaviler uygulanabilir.

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI
Safra kesesinin en sık görülen hastalığı safra taşı ve taşlı kolesistittir. Özetlemek gerekirse semptomik safra taşı en kabul edilen tedavi cerrahidir. Bu gün tercih edilen yöntem ise laparoskopik kolesistektomidir. Bu tedavileri teddeden hastalarda kırma veya taş eritme tedavileri denenebilir.