0850 460 95 75

Göğüs Hastalıkları


Akciğer ve solunum yolu hastalıklarında erken teşhis hayat kurtarır. Tanı, tedavi ve hastalığın izlenmesinde göğüs hastalıkları ünitesi teknolojik cihazları ve uzman hekim kadrosu ile hastaların yanındadır. Karbondioksiti dışarı atan, kana oksijen taşıyan akciğerlerin sağlıklı olması, kaliteli ve sağlıklı bir yaşamın olmazsa olmazıdır.

Akciğer ve Solunum Yolu Hastalıkları


Akciğer ve solunum yolu hastalıklarında başvurulan göğüs hastalıkları ünitesinde birçok hastalık tedavi edilir. Bunlar;

 • • Solunum sistemi enfeksiyonları

 • • Kronik öksürük

 • • KOAH, astım

 • • Bronşların genişlemesi (Bronşektazi)

 • • Zatürre (Pnömoni)

 • • Verem (Tüberküloz)

 • • Akciğer zarında sıvı birikmesi (Plörezi)

 • • Akciğer kanserleri

 • • Akciğerin sönmesi (Pnömotoraks)

 • • Akciğer embolisi (Pulmoner Emboli)

 • • Akciğerin intestisyel hastalıkları


Akciğer ve solunum yolu hastalıkları nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, balgam ve balgamda kan görme gibi belirtilerle kendini gösterir. Göğüs hastalıkları ünitesi; erken teşhis ve tedavi sürecinin başlatılması, hastalığın ilerlemesinin durdurulması ve kontrol altına alınmasında hizmet veren birimdir.

Göğüs Hastalıkları Ünitesi Hizmetler


 • • Nefes darlığının ve akciğer kapasite ölçümü için solunum fonksiyon testi

 • • Bronkoskopi ve akciğer endoskopisi

 • • Astım ve allerji testi

 • • Akciğer kanser tanısı ve tedavisi

 • • Aşı tedavisi

 • • Akciğer röntgeni, EKG ve kan tahlili

 • • Sigarayı bırakma yöntemleri ve uygulaması

 • • Uyku testleri

 • • Tüm akciğer hastalıkları tanı ve tedavisi


Solunum sistemindeki herhangi bir hastalık akciğer fonksiyonlarını bozarak birtakım şikayetlere neden olur. Bunlar hırıltılı soluma, öksürük, balgam, öksürürken kan gelmesi, sırt ve omuz ağrısı, yan ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemesi ve ateştir. Bunlardan bir veya birkaçının görüldüğü durumlarda vakit kaybetmeden göğüs hastalıkları ünitesine başvurmak gerekir.

Göğüs Hastalıkları Ünitesi Solunun Fonksiyon Testi


Akciğer hastalıkları tanı ve tedavisinin ilk aşaması olan solunum fonksiyon testi akciğer kapasite ölçümüdür. Temel inceleme yöntemi olup hastalığın şiddetini ölçmek ve tedaviye nasıl cevap vereceğini saptamak için kullanılır.

 • • Nefes darlığı

 • • Hırıltılı solunum

 • • Öksürük

 • • Muayene ve akciğer grafisi sonrası kuşku durumu

 • • Doğuştan veya sonradan gelişen göğüs deformiteleri

 • • KOAH, astım, kalp rahatsızlığı ve solunum yolu rahatsızlıklarının seyrinin izlenmesi

 • • Akciğer hastalığı risk grubunda olanların grup taraması


Genel anestezi ve ameliyatla ilgili solunum komplikasyonlarının tespitinin gerekli görüldüğü durumlarda solunum fonksiyon testi yapılır.

KOAH


Bronşların ve hava keseciklerinin yapısının bozulması demek olan KOAH, yaşam kalitesini son derece olumsuz etkileyen bir hastalıktır. En önemli nedeni sigara bağımlılığı olup hastalık sinsice ilerler. Ortalama 20 yıl boyunca günde bir paket sigara içenler KOAH hastalığına yakalanmaktadır. Daha fazla sigara içme durumunda bu süre kısalır. Genelde 40 yaşından sonra ortaya çıkar. Öksürük ve balgamın önemsenmediği bir solunum yolu hastalığı olup sinsice ilerler ve akciğerler kapasitesinin büyük bir kısmını kaybeder. Öksürük, balgam ve nefes darlığı belirtileridir. Hafif, orta, ağır ve çok ağır KOAH olarak dört grupta incelenir.

Ağır KOAH otururken nefes darlığının hissedildiği, yürümenin zorlaştığı ve ilerleyen safhada yaşam kalitesinin iyice düştüğü KOAH sınıfıdır. Göğüs hastalıkları ünitesinde uzman doktorlar KOAH teşhisi, tedavisi ve sigarayı bırakma yöntemleri ile ilgili hastalarla yakından ilgilenmektedir.

Astım ve Alerji Tedavisi


Kronik bir akciğer hastalığı olan astım, akciğer içi hava yollarının iltihaplanmasıdır. Astım atakları hava yolu iltihabının arttığı ve havayollarının daraldığı anlardır. Ülkemizde 3.5 milyon astım hastasının olduğu bilinmektedir. Temelde genetik olup yakın aile bireylerinde astım rahatsızlığı olanların astım hastası olma olasılığı yüksektir. Sigara bağımlılığı, pasif içicilik ve hava kirliliği astım gelişiminde çevresel faktörler olarak etkilidir.

Astım ve alerji testleri belli aralıklarla yapılan ölçümler olup değerlendirme sonrası tedaviye başlanır. Astımın kontrol altına alınmasında alerjik faktörlerin belirlenmesi önemlidir. Astım ilaçları inhalasyon yoluyla alınan, ağızdan veya paranteral yolla alınan ilaçlardır.

Göğüs Hastalıkları

Akciğer Hastalıkları


Göğüs hastalıkları ünitesinin konusu olan akciğer hastalıkları obstrüktif veya restriktif hastalıklar olarak iki grupta incelenir. Obsrüktif akciğer hastalarında nefes alıp vermek zordur. Restriktif akciğer hastalıklarında ise hastalar akciğerlerini hava ile doldurmakta zorlanır. Her iki grupta da nefes almak zordur.

 • • Hava yollarını etkileyen akciğer hastalıkları

 • • Hava keseciklerini etkileyen akciğer hastalıkları

 • • Kan damarlarını etkileyen akciğer sorunları

 • • Plevrayı etkileyen akciğer hastalıkları


Göğüs duvarını etkileyen akciğer hastalıkları göğüs hastalıkları ünitesinde tedavi edilmektedir.

Akciğer Kanseri


Erken evrede tedavi başarısı olan akciğer kanseri sigara içen hastalarda görülse de hiç içmeyenlerde de görülebilen bir hastalıktır. Akciğer doku ve hücrelerinin kontrolsüz çoğalması akciğer kanseridir. Küçük hücreli ve küçük hücreli olmayan olarak iki grupta incelenir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri küçük hücreli olana göre daha yaygın görülür. Tütünde bulunan zararlı maddeler akciğer kanseri olma riskini arttırmaktadır. Sigara kullanımını bırakmak akciğer kanseri olma riskinini düşürmektedir.

 • • Kesilmeyen ve sürekli kötüye giden öksürük

 • • Kan tükürmek

 • • Geçmeyen göğüs ağrısı

 • • Nefes darlığı ve hırıltılı nefes

 • • Yorgunluk

 • • İştahsızlık ve kilo kaybı

 • • Boyun ve yüzde şişlik akciğer kanseri belirtilerindendir.


Tütün kullanma alışkanlığı, genetik ve çevresel faktörler göğüs hastalıkları ünitesinde araştırılır. Kesin tanı için doku parçası alınır. Tedavi ilk aşamalarda cerrahi müdahale başta olmak üzere kemoterapi veya radyoterapi uygulaması iledir.

Göğüs Hastalıkları Polikliniğimiz hafta içi her gün 09:00 – 16:00 arası hizmet vermektedir.

Ünite Doktorlarımız