0850 460 95 75

Acil Servis

Acil servis ünitesi; Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları , Genel Cerrahi , Dahiliye, Anestezi ve Reanimasyon dallarında uzman doktor ve profesyonel klinik ekibine sahiptir. Bölüm, uzman doktorları, tüm teşhis üniteleri ve tam donanımlı ambulansı ile 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir.

Acil Servisimiz 24 Saat (Hafta Sonu ve Tatil Günleri dahil) hizmet vermektedir.

Triaj Nedir ?

16.10.2009 tarih ve 27378 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Yataklı Sağlık Tesislerinde Acil Servis Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde;

Acil servislerde hastaların aciliyetlerinin belirlenmesini sağlayarak insanlar arasında kargaşanın önlenmesine ve daha öncelikli olarak müdahale edilmesi gereken hastalara müdahale edilmesini sağlamaktadır.

Yeşil Alan

Ayaktan başvuran, genel durumu itibariyle stabil olan ve ayaktan tedavisi sağlanabilecek basit sağlık sorunları bulunan hastalar (Yüksek risk taşımayan ve hafif derecedeki her türlü ağrı, aktif yakınması olmayan düşük riskli hastalık öyküsü, genel durumu ve hayati bulguları stabil olan hastada her türlü basit belirti, basit yaralar-küçük sıyrıklar, dikiş gerektirmeyen basit kesiler, kronik belirtileri olan ve genel durumu iyi olan davranışsal ve psikolojik bozukluklar)" şeklinde tanımlanmıştır.

Sarı Alan

Geciktirilebilir –Kalıcı bir hasarı önlemek için hekim bakımı gereken fakat bir süre bekleyebilecek hasta grubu Sarı Alan olarak belirtilmiştir. Bu Bağlamda;

Akut ve potansiyel olarak hayatı veya ekstremiteyi tehdit eden, mortalite veya morbiditeden korunmak için birkaç saat içinde değerlendirme veya tedavi gerektiren yakınma, hastalık veya yaralanma olarak örneklendirilebilir.

Kırmızı Alan

Kırmızı Alan olarak değerlendirilecek şikayetleri 2 kategoride tanımlayabiliriz.

Kategori 1:
Hayatı tehdit eden ve hızlı agresif yaklaşım ve acil olarak eş zamanlı değerlendirme ve tedavi gerektiren durumlar. Bu durumlarda hasta hiç bekletilmeden kırmızı alana alınır.
* Kardiyak arrest
* Solunumsal arrest
* Havayolu tıkanıklığı riski
* Major çoklu travma
* Solunum sayısı 10/dakika altı
* Sistolik Kan Basıncı 80 altı (yetişkin) veya genel durumu bozuk çocuk veya infantlar
* Sadece ağrıya yanıt veren veya yanıtsız olan hastalar
* Devam eden veya uzamış nöbet

Kategori 2:
Hayatı tehdit etme olasılığı yüksek olan ve 10 dakika içerisinde değerlendirilip tedavi edilmesi gerekli durumlar.
* Kardiyak ağrıya benzer göğüs ağrısı
* Yardımcı solunum kaslarının solunuma katıldığı veya bakılabiliyor ise pulseoksimetri değerinin %90’nın altında olduğu ciddi nefes darlığı olan hastalar
* Şiddetli stridor veya yutkunma güçlüğü ile beraber olan havayolu tıkanıklığı riski
* Akut hemiparazi/disfazi
* Letarji ile birlikte ateş (her yaş)
* İrrigasyon gerektiren asit/alkali ile göz teması
* Major fraktür veya ampütasyon gibi ciddi lokalize travma