0850 460 95 75

ÜrolojiÜrolojide ESWT Tedavisi


SWT Myofasial ağrı ve onu tetikleyen hastalıkların üzerinde pozitif iyileştirici etkisi gözlenmektedir. Aşağıda anlatıldığı biçimlerde etkisini gösterir.

Substance P; Sinir uçlarından salgılanır ve ağrı maddesi olarak bilinir. Kas ve iskelet sisteminde ağrıyı azaltması. Duyu sinirlerini etkileyerek damar ve sinir uçlarından Substance P ve nitroz oksit gibi messenger moleküllerin salımınının arttırılması ile şok dalgalarının doku uyarımı ve sinir sistemi üzerindeki uyarıcı etkileri, çok merkezli çalışmalarla gösterilmiştir.Aynı şekilde hücre membranlarındaki iyon kanallarının aktivasyonu, artan metabolizma ve vasküler büyüme faktörlerindeki artış ile kronik prostatit pelvik ağrı sendromunda da başarı elde edildiği ispatlanmıştır. Şok dalgaları, sinir uçlarındaki Substance P veziküllerinin boşalmasını sağlar. Bu azlık ağrıyı da azaltır.Fibroz kireçli dokuyu kırar, bozar ve atıklar lenfatiklerle olay yerinden uzaklaştırılır.2- Yeni damar oluşumu: Şok dalgaları ile azalan ağrı nedeniyle damarlar genişler ve yeni damarlar oluşur ve damar büyümesini sağlayan faktörlerin artmasına neden olur. eNOS (endothelial nitric oxide synthase), VEGF (vessel endothelial growth factor) PCNA (proliferating cell nuclear antigen) gibi. Bu nedenle yeni damar oluşu, hücre çoğalması dokuda yenilenme olur.

ÜROLOJİDE ESWT UYGULAMA ALANI
1. Peyroni Hastalığı

Penis 3 adet kalem şeklinde silindirik çubuktan, her bir çubuk da sünger yapısında damarlardan oluşmaktadır. Ayrıca bu 3 çubuğu saran cilt ve destek dokudan yapılı kılıfı bulunmaktadır. Penis kılıfında; plak şeklinde, sert kireçlemeler oluşur, bu oluşum bazen penis çubuklarını da etkiler. Bu hastalığı tanımlayan bilim adamının adına izafeten Peyronie hastalığı olarak adlandırılmıştır.Ağrılı ereksiyona ve ereksiyon esnasında kireçlenmenin olduğu tarafa doğru peniste eğrilik oluşur. urolojide eswt tedavisi Tam nedeni bilinmeyen hastalık daha sıklıkla şeker hastalarında görülmekte. Bu hastalıkta tam tedavi söz konusu değildir. Tedavide ilaçlı tedaviden başlayarak cerrahi tedaviye kadar çok çeşitli uygulamalar yapılmaktadır.Buna rağmen hastalığın tekrarlanma ihtimali çoktur. Böyle bir hastalıkta %80 düzelme olanağını ESWT uygulaması bize sunmaktadır.Uygulama: Haftada 200 şok dalgası bir 3 veya dört haftalık tedavi uygulanır. Bazen inatçı olgularda 10 seansta 20.000 şok dalgası uygulanabilir. Anestezi kullanmaksızın çok iyi ve cesaret verici sonuçlar alınmaktadır. Tedavi aralığı boyunca anti-inflamatuar ilaç verilebilir.

Yorum: Kronik pelvik ağrı sendromu için düşük enerjili şok dalga tedavisi "sihirli mermi" olarak adlandırılabilir.

2. Kronik Prostit

Kronik Prostatitte hastalar myofasial ağrı çok olur. Bu hastalık kr.pelvik ağrı sendromu olarak da bilinir. Ağrı perineum, pelvis, suprapubic area. veya external genitalia da idrar yaparken ve ejekülasyon esnasında değişik dereceden hissedilir. ESWT'nin enterasan bir biçimde analjejik etkisi vardır.(yukarıda açıklandığı gibi)Uygulama: Perineal olarak erkekte uygulanabilir ve suprapubik olarak yapılır.

3. Aşırı Aktif Mesane ve İntertisiel Sistit

Sık ve sıkışık idrar yapma semptomlarıyla görülen sebebi tam olarak bilinemeyen karmaşık bir hastalıktır. Tedavide birçok yöntem kullanıldığı halde hiçbirinden tam netice alınamaz. ESWT tedavisi bu hastalık da %80 etkinlikle tek başına veya diğer yöntemlerle beraber kullanılır. AAM'nin toplumda görülme sıklığı %15'dir.
Bu hastalık tüm yaş gruplarında izlenebilir ancak yaygınlığı yaşla birlikte artar, 45 yaş ve altı grupta %10, 75 yaş ve üzerinde %30'dan oranda görülür. Hastalarda idrar yapma sıklığı günlük 8'den, idrar kaçırma yakınması haftada 5'den fazla olmalı, bu bulgulara %30 rastlanır. İrritabl kolon, fibro myalji ve yorgunluk sendromu ile beraber olması tam anlaşılamamıştır. %87 pelvik taban ve seksual disfonksiyon görülür.

4. Erektil Disfonksiyon:

Yeterli ereksiyona ulaşamama ve tatmin edici cinsel işlevi gerçekleştirememeye ED denir. Normalde haftada 2-3 kez olması gereken cinsel girişimde erkeğin işlevini yeteri seviye ve sürede sürdürememesine CGK (Cinsel Güç Kaybı) denilir.
40 yaş altı erkek popülasyonunun %10'ınde görülebilen ED 40-70 yaş arası erkeklerin %50'sinde CGK görülmektedir. Ereksiyon damar ve sinirlerin koordineli çalışması ile gelişir ve psikolojik sistemin etkisi altındadır. ED tedavisinde çok çeşitli yöntemler kullanılır hiçbir yöntemde %100 sonuç alınmaz. Son yıllarda bu hastalığın tedavisinde de ESWT kullanılmaktadır. Bazı firmalar tarafından imal edilen özel başlıklı ESWT cihazı sayesinde (''Cylindrical Source'' başlık teknolojisi) şok dalgaları odaklanarak vasküler dokularda; vascular endothelial growth factor (VEGF) ve endothelial nitric oxide synthase (eNOS) salınımını sağlar, böylece yeni damar oluşur.Bu etki daha önce şok dalgalarının, kronik yara iyileşmesinde ve yeni damar oluşumuna olumlu etkisi ispatlanmıştır. Günümüzde etkin ve modern şok dalga sistemlerinde artık fokuslanabilen şok dalgalarının (FSW), enerji seviyeleri ve uygulama alanındaki etki derinliği hedeflediğimiz tedaviye yönelik olarak kontrol edilebilmektedir. Tedavi sıklığı sakıncasız kolayca artırılabilmesi: Örneğin iki günde bir daha yüksek enerji yoğunluğu değerinin seçilebilmesi

ESWT kullanılmaması gereken durumlar
* Kuagulasyon bozukluğu
* Tümörler
* Fokus alanında hava içeren organ bulunması
* Fokal alanda büyük çaplı damar bulunması
* Vücut büyüme alanlarında (Epifizde)
* Kafa kemiklerinde
* Omurilik ve majör sinirlerde
* Pacemaker takılı olanlarda
* Enfeksiyonda
* Gebelikte

ESWT Nasıl Çalışır?
Şok dalgalarının kaynakları odaklayan ve radyol olan iki çeşit şok dalgası cihazı vardır. Odaklanan Şok dalgası birçok dokuyu geçerek güçlü olarak küçük bir alana odaklanır. Radyol dalgalar ise daha büyük ama sığ alanı etkileyebilir, güç seviyesi düşüktür. Normalde ses balgası sinozoidal ve çok düşük enerjili olmasına karşın ESWT de enerji 2-6 bar basıncındadır.Şok dalgaları özel jeneratörlerden elde edilir kaynaktan elde edilirler.

* Elektro hidrolik cihaz: Odaklanabilir, sert şok dalgası elde edilir.
* Elektro manyetik cihaz: Odaklanabilir, sert şok dalgası elde edilir.
* Piezo elektrik cihaz: Odaklanabilir, sert şok dalgası elde edilir.
* RADİAL ESWT CİHAZLARI- Pneumotik: Radial, yumuşak şok dalgası elde edilir.

Terapist ilgili bölge gevşek bırakılmış, jellenmiş vaziyetteyken şok dalgasını uygular. Bazen de hasta aleti kullanabilir kendi kendine tedavi uygulayabilir.